Opheffing Kruiskerk

De kerkenraad van de Kruiskerk te Hoofddorp heeft geconstateerd dat de gemeente niet langer zelfstandig kan voortbestaan. De kerkenraad heeft dan ook samen met de gemeente besloten over te gaan tot opheffing van de gemeente. De laatste kerkdienst is gehouden op zondag 9 juli 2023. De gemeente heeft afscheid van elkaar genomen en Gods zegen ontvangen. Daarbij kijken we dankbaar terug op de vele zegeningen van de afgelopen decennia.

Andere kerken

Een deel van de gemeente heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Gereformeerde Kerk Het Lichtbaken in Rijsenhout, de Christelijke Gereformeerde Kerk De Graankorrel in Hoofddorp en bij andere lokale- en regionale kerkgemeenschappen.

Afwikkeling

De huidige kerkenraad blijft aan, als kerkenraad-in-opheffing, en draagt zorg voor de afwikkeling van lopende zaken, waaronder verkoop van kerkgebouw en pastorie en de financiƫle afwikkeling. Pas nadat dit allemaal is gedaan is de Kruiskerk opgeheven.

Hoop

Het is verdrietig dat de gemeente niet meer kan voortbestaan. We geloven dat onze God doorgaat. Zijn boodschap van redding, liefde en hoop is jarenlang gezaaid en blijft op veel plaatsen zichtbaar en hoorbaar.

Meer weten?

Voor toelichting of nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba via scriba@hoofddorp.gkv.nl

Adres
Nieuweweg 2, 2132 CN Hoofddorp
KVK-nummer
76341887
Mail
scriba@hoofddorp.gkv.nl
Web
http://www.hoofddorp.gkv.nl