Opheffing Kruiskerk

De kerkenraad van de Kruiskerk te Hoofddorp (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hoofddorp) heeft geconstateerd dat de gemeente niet langer zelfstandig kan voortbestaan. Daarom is besloten over te gaan tot opheffing van de gemeente. De laatste kerkdienst is gehouden op zondag 9 juli 2023. De gemeente heeft afscheid van elkaar genomen en Gods zegen ontvangen. Daarbij kijken we dankbaar terug op de vele zegeningen van de afgelopen decennia.

Andere kerken

Een deel van de gemeente heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Gereformeerde Kerk Het Lichtbaken in Rijsenhout, de Christelijke Gereformeerde Kerk De Graankorrel in Hoofddorp en bij andere lokale- en regionale kerkgemeenschappen.

Afwikkeling

De huidige kerkenraad blijft aan, als kerkenraad-in-opheffing, en draagt zorg voor de afwikkeling van lopende zaken, waaronder de financiƫle afwikkeling. Pas nadat dit allemaal is gedaan is de Kruiskerk opgeheven.

Hoop

Het is verdrietig dat de gemeente niet meer kan voortbestaan. We geloven dat onze God doorgaat. Zijn boodschap van redding, liefde en hoop is jarenlang gezaaid en blijft op veel plaatsen zichtbaar en hoorbaar.

Meer weten?

Voor informatie kunt u contact opnemen met de scriba.

Contactgegevens

Postadres: Postbus 390 2130 AJ Hoofddorp
E-mail: scriba@hoofddorp.gkv.nl
Telefoonnummer scriba: 06-22390516
KVK-nummer 76341887