Kruiskerk Hoofddorp

De Kruiskerk bestaat uit een gemeenschap van ongeveer 90 leden. Ze komen voornamelijk uit Hoofddorp, maar ook uit Nieuw-Vennep, Rijsenhout, Vijfhuizen en andere woonkernen in de Haarlemmermeer.

De samenkomsten beginnen om 09:30 uur en 16:30 uur. De samenkomsten zijn ook digitaal te zien via een live-stream.

Gastvrijheid

Wij willen een gastvrije gemeenschap zijn. Gastvrij tegenover elkaar én gastvrij tegenover onze gasten. Dit doen wij in aandacht en in hulp metterdaad wanneer dat nodig is. Wij willen dit graag omdat God gastvrij is. Zo hebben wij – en anderen – Hem ook leren kennen

Verbondenheid en trouw

We weten ons, als Gereformeerde christenen en kerken verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen. Omdat God trouw is willen wij Hem, elkaar en anderen om ons heen ook trouw zijn.

Geloven in de praktijk

Geloven is niet maar het voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeentes gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Eerbied

De Bijbel speelt een centrale rol in onze kerkdiensten. We geloven dat het Gods Woord voor alle tijden bevat, dus ook voor vandaag en morgen. We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Daarnaast zingen en bidden we, en ontvangen we Gods zegen in de kerk.

Traditie

We zijn een levende gemeenschap van mensen die bewust leven anno vandaag. Tegelijk willen we in de traditie staan van de kerk van vroeger, van de eerste gemeentes af. We zijn niet de eersten die met God omgaan, en zullen ook de laatsten niet zijn.

Agenda
Info over

 

Kerkdiensten 09:30 uur

Deze dienst is ook "live" mee te beleven

 

Kerkdiensten 16:30 uur

Deze dienst is ook "live" mee te beleven

Live-stream + info actuele kerktijden

De kerkdienst kunt u meebeleven via onze live-stream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/943-GKv-Kruiskerk-Hoofddorp

Adres
Nieuweweg 2, 2132 CN Hoofddorp
Telefoon
023-5636629
Mail
scriba@hoofddorp.gkv.nl
Web
http://www.hoofddorp.gkv.nl