De Wet  Geschiedenis  Psalmen  Po√ęzie  Profetie  Evangelie  Brieven
Wk. Maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 Gen. 1-3 Joz. 1-5 Ps. 1-2 Job 1-2 Jes. 1-6 Matt. 1-2 Rom. 1-2
2 Gen. 4-7 Jozua 6-10 Ps. 3-5 Job 3-4 Jes 7-11 Matt. 3-4 Rom. 3-4
3 Gen. 8-11 Joz. 11-15 Ps. 6-8 Job 5-6 Jes. 12-17 Matt. 5-7 Rom. 5-6
4 Gen. 12-15 Joz. 16-20 Ps. 9-11 Job 7-8 Jes. 18-22 Matt. 8-10 Rom. 7-8
5 Gen. 16-19 Joz. 21-24 Ps. 12-14 Job 9-10 Jes. 23-28 Matt. 11-13 Rom. 9-10
6 Gen. 20-23 Richt. 1-6 Ps. 15-17 Job 11-12 Jes. 29-33 Matt. 14-16 Rom. 11-12
7 Gen. 24-27 Richt. 7-11 Ps. 18-20 Job 13-14 Jes. 34-39 Matt. 17-19 Rom. 13-14
8 Gen. 28-31 Richt. 12-16 Ps. 21-23 Job 15-16 Jes. 40-44 Matt. 20-22 Rom. 15-16
9 Gen. 32-35 Richt. 17-21 Ps. 24-26 Job 17-18 Jes. 45-50 Matt. 23-25 1 Cor. 1-2
10 Gen. 36-39 Ruth Ps. 27-29 Job 19-20 Jes. 51-55 Matt. 26-28 1 Cor. 3-4
11 Gen. 40-43 1 Sam. 1-5 Ps. 30-32 Job 21-22 Jes. 56-61 Mark 1-2 1 Cor. 5-6
12 Gen. 44-47 1 Sam. 6-10 Ps. 33-35 Job 23-24 Jes. 62-66 Mark 3-4 1 Cor. 7-8
13 Gen. 48-50 1 Sam. 11-15 Ps. 36-38 Job 25-26 Jer. 1-6 Mark 5-6 1 Cor. 9-10
14 Ex. 1-4 1 Sam. 16-20 Ps. 39-41 Job 27-28 Jer. 7-11 Mark 7-8 1 Cor. 11-12
15 Ex. 5-8 1 Sam. 21-25 Ps. 42-44 Job 29-30 Jer. 12-16 Mark 9-10 1 Cor. 13-14
16 Ex. 9-12 1 Sam. 26-31 Ps. 45-47 Job 31-32 Jer. 17-21 Mark 11-12 1 Cor. 15-16
17 Ex. 13-16 2 Sam. 1-4 Ps. 48-50 Job 33-34 Jer. 22-26 Mark 13-14 2 Cor. 1-3
18 Ex. 17-20 2 Sam. 5-9 Ps. 51-53 Job 35-36 Jer. 27-31 Mark 15-16 2 Cor. 4-5
19 Ex. 21-24 2 Sam. 10-14 Ps. 54-56 Job 37-38 Jer. 32-36 Luc. 1-2 2 Cor. 6-8
20 Ex. 25-28 2 Sam. 15-19 Ps. 57-59 Job 39-40 Jer. 37-41 Luc. 3-4 2 Cor. 9-10
21 Ex. 29-32 2 Sam. 20-24 Ps. 60-62 Job 41-42 Jer. 42-46 Luc. 5-6 2 Cor. 11-13
22 Ex. 33-36 1 Kon. 1-4 Ps. 63-65 Spr. 1 Jer. 47-52 Luc. 7-8 Gal. 1-3
23 Ex. 37-40 1 Kon. 5-9 Ps. 66-68 Spr. 2-3 Klaagl. Luc. 9-10 Gal. 4-6
24 Lev. 1-3 1 Kon. 10-13 Ps. 69-71 Spr. 4 Eze. 1-6 Luc. 11-12 Eph. 1-3
25 Lev. 4-6 1 Kon. 14-18 Ps. 72-74 Spr. 5-6 Eze. 7-12 Luc. 13-14 Eph. 4-6
26 Lev. 7-9 1 Kon. 19-22 Ps. 75-77 Spr. 7 Eze. 13-18 Luc. 15-16 Phil. 1-2
27 Lev. 10-12 2 Kon. 1-5 Ps. 78-80 Spr. 8-9 Eze. 19-24 Luc. 17-18 Phil. 3-4
28 Lev. 13-15 2 Kon. 6-10 Ps. 81-83 Spr. 10 Eze. 25-30 Luc. 19-20 Col. 1-2
29 Lev. 16-18 2 Kon. 11-15 Ps. 84-86 Spr. 11-12 Eze. 31-36 Luc. 21-22 Col. 3-4
30 Lev. 19-21 2 Kon. 16-20 Ps. 87-89 Spr. 13 Eze. 37-42 Luc. 23-24 1 Thes. 1-3
31 Lev. 22-24 2 Kon. 21-25 Ps. 90-92 Spr. 14-15 Eze. 43-48 Joh. 1-2 1 Thes. 4-5
32 Lev. 25-27 1 Kron. 1-4 Ps. 93-95 Spr. 16 Dan. 1-6 Joh. 3-4 2 Thes.
33 Num. 1-4 1 Kron. 5-9 Ps. 96-98 Spr. 17-18 Dan. 7-12 Joh. 5-6 1 Tim. 1-3
34 Num. 5-8 1 Kron. 10-14 Ps. 99-101 Spr. 19 Hos. 1-7 Joh. 7-9 1 Tim. 4-6
35 Num. 9-12 1 Kron. 15-19 Ps. 102-104 Spr. 20-21 Hos. 8-14 Joh. 10-12 2 Tim. 1-2
36 Num. 13-16 1 Kron. 20-24 Ps. 105-107 Spr. 22 Joel Joh. 13-15 2 Tim. 3-4
37 Num. 17-20 1 Kron. 25-29 Ps. 108-110 Spr. 23-24 Amos 1-4 Joh. 16-18 Titus
38 Num. 21-24 2 Kron. 1-5 Ps. 111-113 Spr. 25 Amos 5-9 Joh. 19-21 Philem.
39 Num. 25-28 2 Kron. 6-10 Ps. 114-116 Spr. 26-27 Obad. Hand. 1-2 Hebr. 1-4
40 Num. 29-32 2 Kron. 11-15 Ps. 117-118 Spr. 28 Jonah Hand. 3-4 Hebr. 5-7
41 Num. 33-36 2 Kron. 16-20 Ps. 119 Spr. 29-30 Mich. Hand. 5-6 Hebr. 8-10
42 Deut. 1-3 2 Kron. 21-24 Ps. 120-121 Spr. 31 Nahum Hand. 7-8 Hebr. 11-13
43 Deut. 4-6 2 Kron. 25-28 Ps. 122-124 Pred. 1-2 Hab. Hand. 9-10 Jac. 1-3
44 Deut. 7-9 2 Kron. 29-32 Ps. 125-127 Pred. 3-4 Seph. Hand. 11-12 Jac. 4-5
45 Deut. 10-12 2 Kron. 33-36 Ps. 128-130 Pred. 5-6 Haggai Hand. 13-14 1 Petr. 1-3
46 Deut. 13-15 Ezra 1-5 Ps. 131-133 Pred. 7-8 Zach. 1-7 Hand. 15-16 1 Petr. 4-5
47 Deut. 16-19 Ezra 6-10 Ps. 134-136 Pred. 9-10 Zach. 8-14 Hand. 17-18 2 Petr.
48 Deut. 20-22 Neh. 1-4 Ps. 137-139 Pred. 11-12 Malachi Hand. 19-20 1 Joh. 1-3
49 Deut. 23-25 Neh. 5-9 Ps. 140-142 Hoogl. 1-2 Op. 1-6 Hand. 21-22 1 Joh. 4-5
50 Deut. 26-28 Neh. 10-13 Ps. 143-145 Hoogl. 3-4 Op. 7-11 Hand. 23-24 2 Joh.
51 Deut. 29-31 Esther 1-5 Ps. 146-148 Hoogl. 5-6 Op. 12-17 Hand. 25-26 3 Joh.
52 Deut. 32-34 Esther 6-10 Ps. 149-150 Hoogl. 7-8 Op. 18-22 Hand. 27-28 Judas