Jij en ik zijn gemaakt om een relatie met God te hebben. Zonder die relatie zullen we altijd iets missen in ons leven. Dat merk je aan zo'n akelig leeg gevoel van binnen, dat maar niet weggaat.

Die leegte proberen mensen op verschillende manieren op te vullen. Sommigen proberen het met geld. Maar dat bevredigd niet. Anderen dempen de put met drugs, alcohol of door met relaties maar wat aan te rommelen. Weer anderen proberen het met hard werken, muziek, sport of carriere. Op zich is er niets verkeerd aan deze zaken. Maar ze stillen de honger niet die er diep in ieder mensenleven is.

Zelfs de meest intieme menselijke relaties, hoe mooi ook, kunnen die leegte niet vullen. Niets vult dat gat dan de relatie met God, waarvoor je eigenlijk gemaakt bent.


Volgens de bijbel (het Boek over de woorden en daden van God) is de oorzaak van die leegte dat mensen God de rug hebben toegekeerd. Jezus zegt in de bijbel: 'Ik ben het brood dat leven geeft'(Johannes 6:35). Dat wil zeggen dat hij de enige is die jouw diepste honger kan stillen, omdat hij het mogelijk maakt de relatie met God te herstellen.