Jezus is de opmerkelijkste mens die ooit geleefd heeft. Hij is het middelpunt van onze beschaving. Per slot van rekening noemen we alles wat er voor hem gebeurde 'voor Christus' en na hem 'na Christus'.

Jezus was en is de zoon van God. Sommige mensen denken dat hij gewoon een 'grote religieuze leraar' was. Maar dat komt niet overeen met de feiten. Jezus beweerde zelf de unieke zoon van God te zijn, die op gelijke voet met God zelf staat. Hij zei het gezag te hebben om zonden te vergeven. Hij beweerde op een dag de wereld te zullen oordelen. En dat het dan belangrijk zal zijn hoe wij in dit leven op het gereageerd hebben. Veel niet-christenen beschouwen Jezus als het voorbeeld van iemand die altijd op zoek was naar het belang van de ander. Wat betreft zijn leer lijkt iedereen het erover eens te zijn, dat die de puurste en beste is.