Vanaf het eerste begin van de christelijke kerk hebben christenen nagedacht en met elkaar gesproken over de boodschap van de bijbel. Waar staan we voor? Wat is het belangrijkste om door te geven aan onze kinderen en aan andere mensen?

Wij geloven dat God iets heel bijzonders heeft gedaan voor ons als mensen hier op aarde. Hij heeft zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd. Dit was nodig, omdat wij al snel tegen God, onze schepper hebben gekozen, waardoor de relatie tussen God en ons verstoord is geraakt. Wij geloven ook dat God deze aarde heeft gemaakt. Daarbij heeft hij ook de mensen gemaakt om op deze aarde te wonen. Deze mensen gaf hij een eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid om keuzes te maken. De eerste mensen hebben al snel tegen God gekozen, dit wordt ook wel de ‘zondeval’ genoemd.

Wij geloven dat God deze aarde heeft gemaakt

Nadat de mensen deze keus tegen God hadden gemaakt, kwam de zonde in de wereld. En daarmee ook pijn en verdriet. En ondanks onze keus tegen God, bleef God toch altijd om ons geven en om de aarde die Hij gemaakt had. Hij heeft daarom direct na de zondeval beloofd, deze verstoorde relatie tussen Hem en ons, weer goed te maken. Hij wil ook de straf, die bij de keuze tegen Hem hoort, van ons wegnemen.


En daarom heeft Hij zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd. Hij heeft als Onschuldige, de straf die door ons verdiend was, op zich genomen en voor ons gedragen. Hij is daarom gestorven aan het kruis. En na drie dagen is Hij ook opgestaan uit de dood. Iets wat wij als mensen nooit zouden hebben gekund, namelijk de dood overwinnen, dat heeft Hij voor ons gedaan. Dit kon Jezus alleen doen, omdat hij de Zoon van God is. En door de dood te overwinnen, heeft Hij ons bevrijd van het kwaad.

Wij vinden in deze God onze kracht en onze hoop! Hij maakt ons leven de moeite waard!


En voor iedereen, die dit gelooft is er een nieuw leven. Eerst een nieuw leven hier op aarde, later een nieuw leven bij God in de hemel. Hier op aarde, omdat Jezus na zijn hemelvaart de Heilige Geest heeft beloofd, die van ons nieuwe en betere mensen wil maken. Na ons leven hier op aarde, belooft Jezus aan alle mensen die in Hem geloven en Hem willen volgen een eeuwig leven bij Hem in de hemel.

God heeft dus iets heel bijzonders voor ons gedaan, namelijk de schuld en straf bij ons weggenomen en op zijn enige Zoon gelegd. Hierdoor mogen wij voor eeuwig samen met Hem in de hemel leven. Hij vertelt hier over in de Bijbel, die mogen we lezen. Wij vinden in deze God onze kracht en onze hoop! Hij maakt ons leven de moeite waard, we hopen dat Hij dat ook met uw leven mag en zal doen.


Naar: Wa@rom Jezus, Nicky Gumbel

 

Als je eerlijk bent, weet je dat je dingen doet waarvan je beseft dat ze fout zijn. Soms doe je dingen waar je je rot over schaamt. Daarnaast zijn we zo met onszelf bezig, dat het alles in het leven verknoeid.

Lees meer: Wat is vergeving?

Op een bepaald moment stelt iedereen de vraag: 'Wat doe ik nou precies op aarde?' of 'Waar draait het leven nou om? Of 'Heeft het leven zin?'.

Lees meer: Geeft geloven zin aan je leven?

Waarom zou je je druk maken over het christelijk geloof. Het simpelste antwoord is: omdat het waar is. Als het christelijk geloof niet waar is, dan gooien we onze tijd weg. Als het waar is, dan is het van levensbelang voor iedereen.

De meeste mensen houden er niet van om over de dood na te denken. Het lijkt voor hen nog ver weg. Ze weten niet wat ze moeten verwachten en willen er ook niet over nadenken.

Lees meer: Is er leven na de dood?

Jij en ik zijn gemaakt om een relatie met God te hebben. Zonder die relatie zullen we altijd iets missen in ons leven. Dat merk je aan zo'n akelig leeg gevoel van binnen, dat maar niet weggaat.

Lees meer: Waarom zou je God nodig hebben?

Jezus is de opmerkelijkste mens die ooit geleefd heeft. Hij is het middelpunt van onze beschaving. Per slot van rekening noemen we alles wat er voor hem gebeurde 'voor Christus' en na hem 'na Christus'.

Lees meer: Wie is Jezus?

Je kunt wat het christendom beweert, testen. Gewoon omdat het historische wortels heeft. Christelijk geloof is gebaseed op het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Ons geloof is gebaseerd op krachtig historisch bewijsmateriaal.