DIENEN, DELEN, DOEN
De woorden dienen, delen en doen geven kernachtig weer waar het om draait bij diaconaat. Ze zijn kenmerkend voor elke christen. Zo zijn we herkenbaar als volgelingen van Christus en eren we God.
Bij diaconaat ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden; dak- of thuisloos zijn, mede als gevolg van het verhardende politieke en maatschappelijke klimaat; of die door ouderdom verkommeren achter de geraniums en het Zwitserlevengevoel alleen kennen van de reclame.

WAT DOET DE DIACONIE?
Als diaconie werken we aan een gemeenschap die ook vandaag bekend staat als barmhartig, offervaardig en gastvrij. Dat kunnen we nooit alleen. Daarbij bent u, ben jij ook nodig!
De diaconie is vóór alles gericht op een soepele voortgang van het diaconale werk in en door de gemeente. De diaconie is, als het ware, de ‘smeerolie’ in de diaconale motor. Het bij elkaar brengen van ‘helpen’ en ‘hulp nodig hebben’ heeft daarbij een belangrijke rol, binnen en buiten onze gemeente.

WAT KUN JIJ DOEN?
Wij willen graag dat omzien naar de naaste iets van de hele gemeente is. U en jij kunt daarbij op verschillende manieren zelf actief zijn, bijvoorbeeld door het:
• bezoeken van zieken, eenzamen en ouderen.
• (financieel) maatje van iemand zijn.
• actief meedoen in de wijk, om bijvoorbeeld met elkaar, voor elkaar te bidden
• goede werken uit dankbaarheid ,voor het offer van Christus.
• geven van allerlei praktische hulp.
• helpen als vrijwilliger bij het werk van de voedselbank.
De voorbeelden in deze lijst zijn niet uitputtend. Vraag je diaken naar meer mogelijkheden.

ONDERSTEUNING
De diaconie ondersteunt en bemoedigt in allerlei moeilijke omstandigheden op diverse manieren, bijvoorbeeld door het:
• geven van financiële steun voor het dagelijkse levensonderhoud.
• meedenken bij financiële moeiten.
• organiseren van praktische hand- en spandiensten.
• doorverwijzen naar organisaties die kunnen helpen.
• ondersteunen bij werkloosheid.
• betrokken zijn bij ziekte en eenzaamheid.

WANNEER KAN IK EEN BEROEP DOEN OP DE DIACONIE?
Neem contact op met je diaken wanneer:
• je problemen hebt om te voorzien in je dagelijkse levensonderhoud.
• financiële moeiten je ’s nachts wakker houden.
• je ziek of eenzaam bent.
• je praktische hulp van anderen nodig hebt.
• je je baan hebt verloren.

FINANCIELE ONDERSTEUNING
Bij acute nood wil de diaconie natuurlijk snel helpen. Tegelijkertijd zullen we samen ook kijken naar structurele oplossingen voor de lange termijn. Daarbij kan inzicht in de situatie nodig zijn. De gedachte hierbij is niet één van nieuwsgierigheid. Het gaat er om dat het echte probleem wordt achterhaald, zodat de juiste hulp kan worden geboden. Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om met de informatie & privacy.

CONTACTGEGEVENS
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of neem contact op met je eigen diaken.

FOLDER
Klik hier voor de informatiefolder diaconie Kruiskerk Hoofddorp.

“Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden”
2 Kor 8:9